Shell Scripting Meetup Groups

loading data...
Groups 2 Members 159 Interested 102 Cities 2 Countries 2

Largest Meetup Groups

  • Put this list on your website
1

Oslo Perl Mongers. Gruppen for deg som er interessert i Perl, både for nybegynnere og erfarne. Vi har faglige og sosiale møter hver første onsdag i måneden. Temaer vi er opptatt er Modern Perl, Enlightened Perl, Moose, DBIC, Catalyst, Mojolicious, Da

124
Perl Mongers
2

This group is for people who love simple software architecture. We share ideas on how to accomplish more with less.

35
54s

Newest Meetup Groups

  • Put this list on your website
January 20, 2014

Oslo Perl Mongers. Gruppen for deg som er interessert i Perl, både for nybegynnere og erfarne. Vi har faglige og sosiale møter hver første onsdag i måneden. Temaer vi er opptatt er Modern Perl, Enlightened Perl, Moose, DBIC, Catalyst, Mojolicious, Da

124
Perl Mongers
June 4, 2011

This group is for people who love simple software architecture. We share ideas on how to accomplish more with less.

35
54s
  • Subscribe to a feed of Shell Scripting Meetup Groups:

Find a Shell Scripting Meetup Group near you